Kreatywne dzieciaki

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w powiecie opatowskim poprzez wygenerowanie dodatkowych 10 miejsc w Niepublicznym Przedszkolu w Opatowie wraz z doposażeniem placówki w sprzęt i zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych oraz wsparcie nauczycieli.

Oferta skierowana jest do dzieci zamieszkujących w powicie opatowskim na obszarach wiejskich położonych na terenie gmin: OPATÓW, LIPNIK, WOJCIECHOWICE, IWANISKA, BAĆKOWICE, SADOWIE, TARŁÓW.

W ramach działań projektowych, dzieci będą objęte profesjonalną opieką wraz z całodziennym wyżywieniem oraz dodatkowymi warsztatami:

1. AKADEMIA MŁODEGO INŻYNIERA
nauka poprzez zabawę, programowanie i eksperymenty z wykorzystaniem klocków lego WeDo (budowanie interaktywnych zabawek), drukowanie w 3 D - wykonywanie eksperymentów w praktyczny sposób obrazuje działanie praw fizyki, chemii i robotyki.

2. JESTEM SZACH MISTRZ
nauka gry w szachy z wykorzystaniem zestawów szachowych/elektronicznego zegara szachowego. Wprowadzenie nauki gry w szachy rozwija pamięć i koncentrację co w znaczymy stopniu pomoże dzieciom w nauce. Dzieci mające styczność z szachami zupełnie inaczej podchodzą do porażek.

3. PRZYJACIELE ALIGATORA KAROLA
dzieci bawią się, rozmawiają, odtwarzają scenki, rysują po to by rozwijać umiejętność słuchania, wypowiadania się, proszenia o pomoc/udzielania jej innym, rozwiązywania problemów

 

Dodatkowo dzieci wymagające wsparcia objęte zostaną indywidualnymi zajęciami:

  • logopedycznymi - obejmującymi zajęcia z kształtowania prawidłowego toru oddechowego, usprawniające motorykę aparatu artykulacyjnego, rytmizujące,  wzbogacające słownictwo, rozwijające umiejętność budowania wypowiedzi oraz ćwiczenie wrażliwości słuchowej,

  • z zakresu integracji sensorycznej - polegającymi na ćwiczeniach indywidualnych z dzieckiem w pracowni specjalnie wyposażonej do IS w zakresie minimalizowania trudności z rejestrowaniem, modulacją, odpowiedzią lub integracją.

 

CZESNE: jedynie 280 zł/miesiąc ! LICZBA MIESJC JEST OGRANICZONA


Projekt: „KREATYWNE DZIECIAKI. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci z powiatu opatowskiego” realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach na podstawie umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ue_nagl.jpg

Adres

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
ul. Marii Konopnickiej 2
27-500 Opatów
tel. (15) 868 41 56
e-mail: opatow-przedszkole@zdz.kielce.pl
s
ekretariat: 8:00 - 16:00