Oferta dodatkowa

Terapia Integracji Sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej polega na właściwym dawkowaniu odpowiednich bodźców sensorycznych w celu niwelowania lub zmniejszania zaburzeń przetwarzania sensorycznego.

Zajęcia sensoryczne dla dzieci mają formę zabawy, w której zainteresowania i wybory dziecka wpływają na dobór zadań terapeutycznych i aranżację przestrzeni przez terapeutę. A to wszystko dzięki sali terapeutycznej wyposażonej w sprzęty podwieszane oraz pomoce terapeutyczne wspomagające prace wszystkich zmysłów.

Ilość osób w grupie: zajęcia indywidualne
Okres realizacji: cały rok szkolny 2020
Terminy: od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 19.00
Koszt: 65,00 zł/godz. (1 godz. = 60 min.)

OFERTA NIEDOSTĘPNA

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci

TUS – czyli Trening Umiejętności Społecznych – jest to grupowa forma pracy z dziećmi, które doświadczają trudności społecznych. Podczas zajęć dzieci uczą się umiejętności społecznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

TUS jest programem do celowego i zaplanowanego uczenia umiejętności, a dzięki pracy w małej grupie można przećwiczyć i utrwalić nowe umiejętności w bezpiecznym środowisku.

Trening przeznaczony jest dla wszystkich dzieci z różnymi trudnościami w funkcjonowaniu społecznym (zespół Aspergera, ADHD, zaburzenia lękowe i adaptacyjne).

Ilość osób w grupie: od 2 do 4
Okres realizacji: cały rok szkolny
Terminy: od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 19.00
Koszt: 35,00 zł/godz. (1 godz. = 45 min.)

OFERTA NIEDOSTĘPNA

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 3-7 lat

 

OFERTA NIE TYLKO DLA NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW!

Zajęcia płatne: 45zł/dzień (4 godz.)
Sobota (godz. 9:00 - 13:00) 

Zajęcia odbywać się będą zgodnie z poniższym harmonogramem:

23.11.2019
30.11.2019
07.12.2019
21.12.2019
11.01.2020
25.01.2020
08.02.2020
22.02.2020
07.03.2020
21.03.2020
04.04.2020
18.04.2020
09.05.2020
23.05.2020
06.06.2020
23.06.2020

OFERTA NIEDOSTĘPNA

Adres

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
ul. Marii Konopnickiej 2
27-500 Opatów
tel. (15) 868 41 56
e-mail: opatow-przedszkole@zdz.kielce.pl
s
ekretariat: 8:00 - 16:00