ZAPISY I OPŁATY

Informacje o opłatach

Harmonogram Rekrutacji

W roku szkolnym 2022/2023 w Niepublicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Opatowie będzie funkcjonować 6 oddziałów przedszkolnych, w tym jeden oddział zerowy, w którym realizowane będzie obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

 Terminy rekrutacji:

 • 01.02.2022r. - 11.02.2022r. - potwierdzenie woli dla rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola;
 • 14.02.2022r. - 30.04.2022r. - rekrutacja/zapisy dzieci;
 • Za zgodą Dyrektora placówki  przyjęcie dziecka do placówki może nastąpić również w innym terminie.

 Dokumenty do pobrania. Kliknij i pobierz:

Karty zapisu Dziecka są przyjmowane według kolejności zgłoszeń. Dzieci są zakwalifikowane do przedszkola po podjęciu pozytywnej decyzji przez Dyrektora. O przyjęciu dziecka do Placówki zawiadamia Rodziców Dyrektor Przedszkola lub wyznaczony pracownik w możliwie najkrótszym terminie.

Informacja o planowanych miesięcznych opłatach.

Planowana wysokość czesnego w roku szkolnym 2022/2023:

 • czesne - 430zł / mc,
 • wyżywienie(śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek) – aktualnie dzienna stawka za wyżywienie wynosi 10,40 zł  (może ulec zmianie)

Zwyżki w comiesięcznych opłatach:

 • w przypadku indywidualnej diety, stawka żywieniowa ustalana jest indywidualnie,
 • w przypadku konieczności zmiany pieluch – 50 zł / miesięcznie (rodzice kupują pieluchy we własnym zakresie).


Zniżki w comiesięcznych opłatach czesnego:

 • rodzeństwo w przedszkolu – drugie dziecko taniej o 30%
 • nieobecność przez cały miesiąc, np. choroba, wakacje – 50% opłaty miesięcznej,


Dodatkowo płatne:

 • ubezpieczenie NNW dzieci
 • pakiety edukacyjne dla dzieci

Zapisy online do przedszkoli ZDZ  W związku z przesłaniem swojej wstępnej deklaracji przystąpienia do Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż :
 1. Administratorem moich danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą : 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych : iod@zdz.kielce.pl.
 3. Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji do szkół ZDZ w Kielcach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od wysłania mojej deklaracji
 6. Posiadam prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do sprzeciwu oraz prawo do ich usunięcia.
 7. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Masz jakieś pytania? Zadzwoń lub napisz e-mail.

opatow-przedszkole@zdz.kielce.pl

(15) 868 41 56 

Adres

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
ul. Marii Konopnickiej 2
27-500 Opatów
tel. (15) 868 41 56
e-mail: opatow-przedszkole@zdz.kielce.pl
s
ekretariat: 8:00 - 16:00