GRUPY WIEKOWE

Grupa 2,5-4 latków

Przedział wiekowy: 2,5 - 4
  • Rozwój społeczno-emocjonalny, językowo-poznawczy i ruchowy.
  • Zabawy integracyjne i muzyczno-ruchowe.
  • Ćwiczenia z samoobsługi.
  • Edukacja matematyczno-przyrodnicza, poznawanie przez doświadczenie, omawianie zjawisk.
daisy1.jpg
daisy2.jpg
daisy3.jpg
butterly-1.jpg
butterfly-2.jpg
butterfly-3.jpg

Grupa 4-6 latków

Przedział wiekowy: 4 - 6
  • Funkcjonowanie w grupie, samodzielność, pamięć i uwaga.
  • Edukacja matematyczno-przyrodnicza, eksperymentowanie.
  • Zajęcia dydaktyczne w zakresie mowy.
  • Zajęcia plastyczne i muzyczne.
  • Ćwiczenia gimnastyczne i zdrowa rywalizacja sportowa.

Adres

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
ul. Marii Konopnickiej 2
27-500 Opatów
tel. (15) 868 41 56
e-mail: opatow-przedszkole@zdz.kielce.pl
s
ekretariat: 8:00 - 16:00