Rozkład dnia

Grupa 6-latków
7.00 - 8.00 Schodzenie się dzieci; zabawy w kącikach zainteresowań, gry przy stolikach, praca indywidualna z dziećmi. Rozmowy indywidualne z rodzicami.

8.00 - 13.00
REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8.00 - 8.45
Wspieranie rozwoju dziecka przez zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi. Zabawy swobodne, spontaniczne, zabawy muzyczno- ruchowe. Ćwiczenia gimnastyczne.

8.45-9.00
Czynności higieniczne przed śniadaniem. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych, wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania i estetyki.

9.00-9.30
Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, prawidłowej postawy.

9.30-9.45
Czynności higieniczne po śniadaniu. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

9.45-11.15
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zgodnie z realizacją Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Kształtowanie właściwej postawy społecznej w czasie zajęć i zabaw, stwarzanie sytuacji sprzyjających podejmowaniu inicjatywy przez dzieci. Zabawy integrujące grupę. Działania plastyczno – konstrukcyjne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe doskonalące percepcję słuchową i wzrokową oraz grafomotorykę. Zajęcia umuzykalniające, sprawnościowe i dodatkowe.

11.15-11.45
Organizacja zajęć na świeżym powietrzu – gry, zabawy ruchowe, zajęcia przyrodnicze, wycieczki i spacery, zabawy tropiące. Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności.

11.45-12.00
Czynności higieniczne przed obiadem.

12.00-12.30
Obiad.

12.30-12.45
Czynności higieniczne i porządkowe po obiedzie.

12.45-13.00
Relaksacja w formie zabaw i ćwiczeń oddechowo – rozluźniających przy muzyce – rozwijanie fantazji i wyobraźni dziecięcej oraz inwencji twórczej. „Chwila z książką”.

13.00-14.15
Zajęcia dodatkowe: ćwiczenia korekcyjne, język angielski, religia, zajęcia sportowe, rytmiczne. Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

14.15-14.30
Czynności higieniczne przed podwieczorkiem

14.30-15.00
Podwieczorek

15.00-17.00
Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez dostarczanie różnorodnych bodźców podnoszących jego kompetencje i umiejętności. Zabawy i zajęcia ruchowo-rytmiczne – rozwijanie poczucia rytmu, pamięci i słuchu muzycznego. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy zbiorowe w małych zespołach lub indywidualne. Zabawy w ogrodzie. Zajęcia dodatkowe.

Adres

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
ul. Marii Konopnickiej 2
27-500 Opatów
tel. (15) 868 41 56
e-mail: opatow-przedszkole@zdz.kielce.pl
s
ekretariat: 8:00 - 16:00