Rozkład dnia

Grupa 6-latków

 

06.45-08.30 Schodzenie się dzieci; zabawy w kącikach zainteresowań, gry przy stolikach, praca indywidualna z dziećmi. Rozmowy indywidualne z rodzicami.

Wspieranie rozwoju dziecka przez zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi. Zabawy swobodne, spontaniczne, zabawy muzyczno- ruchowe. Ćwiczenia gimnastyczne.

 

08.30-09.00 Czynności porządkowe i higieniczne przed śniadaniem. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych, wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania i estetyki.

 

09.00-09.30 Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, prawidłowej postawy. Czynności higieniczne po śniadaniu.

 

09.30-11.00 Zintegrowana  działalność  edukacyjna w  określonych  obszarach, zgodnych z realizowaną  podstawą  programową:

- edukacja zdrowotna, przyrodnicza, ekologiczna,

- edukacja językowa, matematyczna, artystyczna,

- edukacja społeczna, wprowadzanie w świat wartości.

Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów.

 

11.00-12.15 Organizacja zajęć na świeżym powietrzu – gry, zabawy ruchowe, zajęcia przyrodnicze, wycieczki i spacery, zabawy tropiące, imprezy okolicznościowe. Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności.

 

12.15-12.30 Czynności higieniczne przed obiadem.

 

12.30-13.00 Obiad. Ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania się. Czynności higieniczne po obiedzie.

 

13.00-14.15 Odpoczynek  poobiedni.

Dzieci młodsze: leżakowanie- słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej, literatury dziecięcej, itp.

Dzieci starsze: zajęcia i zabawy wyciszające, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek, kontynuacja zajęć edukacyjnych, inicjowanych przez nauczyciela, zabawy integracyjne, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne (praca indywidualna i zespołowa w sali i w ogrodzie), zajęcia dodatkowe.

 

14.15-14.30 Czynności higieniczne przed podwieczorkiem.

 

14.30-15.00 Podwieczorek. Kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku. Czynności higieniczne po posiłku.

 

15.00-16.45 Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez dostarczanie różnorodnych bodźców podnoszących jego kompetencje i umiejętności. Zabawy i zajęcia ruchowo-rytmiczne – rozwijanie poczucia rytmu, pamięci i słuchu muzycznego. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy zbiorowe w małych zespołach lub indywidualne. Zabawy w ogrodzie. Zajęcia dodatkowe. Rozchodzenie się dzieci.

 

Adres

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
ul. Marii Konopnickiej 2
27-500 Opatów
tel. (15) 868 41 56
e-mail: opatow-przedszkole@zdz.kielce.pl
s
ekretariat: 8:00 - 16:00