Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – to nic innego jak pomoc dzieciom niepełnosprawnym oraz zagrożonym niepełnosprawnością i ich rodzinom. Oznacza to, iż wszystkie niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością dzieci mają prawo do bezpłatnej, kompleksowej, profesjonalnej pomocy od urodzenia, albo od momentu wykrycia niepełnosprawności, aż do podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego. Pomoc ta ma na celu niwelowanie, minimalizowanie czynników zakłócających rozwój dziecka, pobudzanie rozwoju psychomotorycznego i społecznego dziecka.

Dbając o wszechstronny rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nasze przedszkole współpracuje z wieloma specjalistami i terapeutami. Stawiamy na indywidualne podejście do każdego przedszkolaka, na jego dobro, odnoszenie sukcesów oraz wspomaganie prawidłowego rozwoju.

Warunkiem przyjęcia do ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU jest:

  • Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydawana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
  • Wniosek rodziców o objęcie dziecka wczesnym wspomaganie rozwoju.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone w naszym przedszkolu:

  • Zajęcia z psychologiem
  • Zajęcia z pedagogiem specjalnym
  • Zajęcia z logopedą
  • Terapia ręki
  • Zajęcia integracji sensorycznej

Adres

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
ul. Marii Konopnickiej 2
27-500 Opatów
tel. (15) 868 41 56
e-mail: opatow-przedszkole@zdz.kielce.pl
s
ekretariat: 8:00 - 16:00