5 czerwca 2017 r. nasze przedszkolaki odwiedziły siedzibę Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie. Podczas wizyty dzieci oglądały sprzęt do gaszenia pożarów, mogły usiąść za kierownicą wozu strażackiego, przymierzyć hełm strażacki, potrzymać wąż strażacki.
W formie pogadanki dzieci zapoznały się z zadaniami realizowanymi przez straż pożarną, sposobami alarmowania oraz zachowania się w przypadku zagrożenia. Dzieci utrwaliły sobie numer telefonu do Straży Pożarnej - 998 i numer alarmowy – 112.
Serdecznie dziękujemy Panom Strażakom za poświęcony czas, oraz życzymy wszelkiej pomyślności podczas wypełniania tak ważnych zadań i obowiązków.