Mali artyści w plenerze:). Nauczyciel prowadzący grupę: Justyna Tomczyk.