Poprzez taką aktywność twórczą dzieci doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową, uczą się wyrażać swoje emocje, rozwijają wyobraźnię, ćwiczą koncentrację uwagi i planowanie przestrzenne, a satysfakcja i radość z efektu pracy wzmacniają poczucie własnej wartości.

Dziękujemy Pani Joasi za super warsztaty