Dzieci 11 czerwca wybrały się na wycieczkę do sklepu spożywczego. Zapoznały się z wyposażeniem sklepu oraz pracą sprzedawcy. Dzieci zrozumiały znaczenie społeczne zawodu sprzedawcy . Przedszkolaki rozpoznawały i nazywały narzędzia i urządzenia, którymi posługują się ludzie wykonujący poznane zawody. Wycieczki zainspirowały dzieci do podjęcia zabaw tematycznych "Sklep" . Dzieci odgrywały role dorosłych poszerzając w ten sposób wiedzę na temat zawodów i zajęć wykonywanych przez różnych ludzi.