Dużym zainteresowaniem przedszkolaków cieszyły się pierwsze ćwiczenia karate zorganizowane w przedszkolu w Opatowie. Były to kolejne po zajęciach Zumby, informatyki i języka angielskiego lekcje, które miały na celu wszechstronny rozwój dzieci.

Trening poprowadził instruktor sportu w karate Kyokushin, a przedszkolaki chętnie i z dużym zaangażowaniem wykonywały ćwiczenia, poznając przy tym podstawy treningu.

Zajęcia oprócz zapoznania dzieci z tym sportem, miały także na celu dbanie o prawidłowy ich rozwój poprzez profilaktyczne zapobieganie wadom postawy i wypracowywanie nawyku dbania o prawidłową sylwetkę w okresie dorastania. Uczyły także opanowania, koncentracji i dyscypliny, a dzięki skupianiu się na wykonywanych zadaniach rozwijały zdolności pomocne w trakcie przyszłej nauki szkolnej.

Bardzo ważne podczas takich zajęć jest również kształtowanie pożądanych umiejętności społecznych, takich jak min. jak współpraca w grupie, szacunek dla starszych i do siebie nawzajem.

Punkt Przedszkolny HaHaHa w Opatowie przywiązuje duże znaczenie do prawidłowego rozwoju dzieci. Oferta jest stale poszerzana o nowe ciekawe zajęcia i zabawy, dzięki czemu przedszkolaki w pełni wykorzystują spędzony w przedszkolu czas, poznają świat i rozwijają swoje zainteresowania.