W zakres zajęć teatralnych wchodzą działania teatralne, dostosowane do wieku dzieci, z wykorzystaniem rekwizytu, kostiumu i scenografii, obejmujące takie aspekty, jak:

  • technika gry aktorskiej,
  • improwizacja,
  • pantomima,
  • teatr przedmiotu, 
  • zabawa słowem, praca nad dykcją, interpretacją, 
  • wyrażanie emocji poprzez gest i ruch, 
  • sceniczne gry interpersonalne, przełamujące bariery w relacjach międzyludzkich.