Szczegółowe informacje na temat form wsparcia, okresu realizacji oraz rekrutacji znajdziesz w REGULAMINIE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

W celu zapisania dziecka do nowej grupy przedszkolnej należy wypełnić:

Wypełnione dokuemnty należy dostarczyć do dnia 25 sierpnia 2017 r. do Przedszkola HaHaha w Opatowie, ul. Konopnickiej 2, tel. 15 868 41 56.

W przypadku zakwalifikowania dziecka do projektu zostanie opublikowania lista osób zakwalifikowanych a rodzice / opiekunowie prawni będą zobowiązani do podpisania umowy z przedszkolem na korzystanie z usług przedszkola w ramach projektu oraz w pierwszym dniu wsparcia, tj. w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu rodzice / opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani do podpisania:

Złożenie uzupełnionych i podpisanych dokumentów jest obligatoryjne w ramach udziału dziecka w projekcie.

 

Są juz wyniki rekrutacji dzieci do udziału w projekcie "Kreatywne dzieciaki" Kliknij i zobacz listę.

 Informujemy, że zostyały jeszce dwa wolne miejsca do nowej grupy przedszkolnej.

ue nagl