Gimnastyka (zajęcia korekcyjne) ma na celu podniesienie sprawności fizycznej dziecka, kształtowanie prawidłowej postawy i koordynacji ruchowej.

Wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo – więzadłowej kręgosłupa.