Prowadzone są w formie różnego rodzaju zabaw, dzięki czemu są one bezstresowe i zachęcające dzieci do wykonywania ćwiczeń i powtórzeń jako elementów zabawy a nie monotonnej statycznej nauki.

Ćwiczenia logopedyczne wykorzystywane są nie tylko przy korekcji zaburzeń mowy, ale też przy poprawianiu wyrazistości i płynności wymowy oraz w profilaktyce zaburzeń.

Zabawy rozwijające mowę stymulują prawidłową wymowę głosek, sylab, wyrazów, a później całych zdań i swobodnych wypowiedzi.

Ćwiczenia te  pomagają w rozwijaniu motoryki narządów artykulacyjnych, których sprawność jest niezbędna do wywoływania poszczególnych głosek.

Podczas ćwiczeń dzieci zdobywają umiejętności artykulacyjne, ale również poszerzają słownictwo i doskonalą budowanie swoich wypowiedzi pod względem gramatycznym.