Katechezy przedszkolaków zmierzają do tego, aby dziecko w najbliższym dla siebie środowisku grupy rówieśniczej i rodziny uruchomiło nowe zdolności poznawcze.Omawiane na katechezach zagadnienia, pokazują, że cała rzeczywistość, w której funkcjonujemy, przeniknięta jest Bożą obecnością. Również jednostki mówiące o przyrodzie, otoczeniu dziecka, zabawie, ważnych słowach oraz o osobach najbliższych dziecku przybliżają prawdę o Bogu, który pierwszy nas ukochał i hojnie obdarował.