W zakres zajęć teatralnych wchodzą działania teatralne, dostosowane do wieku dzieci, z wykorzystaniem rekwizytu, kostiumu i scenografii, obejmujące takie aspekty, jak:

  • technika gry aktorskiej,
  • improwizacja,
  • pantomima,
  • teatr przedmiotu, 
  • zabawa słowem, praca nad dykcją, interpretacją, 
  • wyrażanie emocji poprzez gest i ruch, 
  • sceniczne gry interpersonalne, przełamujące bariery w relacjach międzyludzkich.

Zgodnie z koncepcją pracy przedszkola nauczanie języka w przedszkolu jest ważnym ogniwem edukacji naszych przedszkolaków.

Wiemy, że naukę języków obcych powinno się rozpocząć jak najwcześniej, gdyż tylko dziecięcy umysł jest najbardziej chłonny, a narząd mowy jeszcze bardzo plastyczny i zdolny do bezwzględnego odtworzenia poznawanych obcojęzycznych słów