Zajęcia prowadzone w przedszkolu przez psychologa mają na celu głównie wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego. Poprzez zabawę dzieci mogą uczyć się i akceptować zasady życia społecznego, ale też rozpoznawać i akceptować emocje własne i innych osób oraz uczyć się wyrażać je i radzić sobie z nimi we właściwy, bezpieczny sposób.

Katechezy przedszkolaków zmierzają do tego, aby dziecko w najbliższym dla siebie środowisku grupy rówieśniczej i rodziny uruchomiło nowe zdolności poznawcze.Omawiane na katechezach zagadnienia, pokazują, że cała rzeczywistość, w której funkcjonujemy, przeniknięta jest Bożą obecnością. Również jednostki mówiące o przyrodzie, otoczeniu dziecka, zabawie, ważnych słowach oraz o osobach najbliższych dziecku przybliżają prawdę o Bogu, który pierwszy nas ukochał i hojnie obdarował.

Gimnastyka (zajęcia korekcyjne) ma na celu podniesienie sprawności fizycznej dziecka, kształtowanie prawidłowej postawy i koordynacji ruchowej.

Wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo – więzadłowej kręgosłupa.

Cykl ćwiczeń umożliwia naukę podstaw obsługi komputera i bezpiecznej z nim pracy, rozwija umiejętność mówienia, czytania i pisania oraz liczenia, sprawność manualną, a także utrwala wiedzę zdobywaną na zajęciach kształcenia zintegrowanego.

 

Warsztaty te mają na celu uwrażliwić młodego artystę na podstawowe malarskie środki wyrazu, takie jak kolor, forma, faktura, kompozycja.

W swobodzie twórczego działania dzieci odkryją, że udana praca plastyczna to taka, przy której powstaniu wszyscy czerpią satysfakcję ze wspólnej zabawy.