W naszym przedszkolu rodzice:        

  • Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.
  • Mogą bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
  • Uzyskują informacje na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
  • Mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach na temat pracy przedszkola.
  • Uzyskują pomoc specjalistów.
  • Rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: pomoc dla przejawianych inicjatyw, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc.