W naszym przedszkolu kadra:

  • Współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
  • Wykorzystuje w pracy z dziećmi różnorodne metody aktywizujące.
  • Pozyskuje rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola, a także poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.
  • Monitoruje efektywność własnej pracy
  • Dzieli się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
  • Aktywnie realizuje zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych.
  • Podejmuje działania innowacyjne, są aktywni i twórczy.
  • Doskonali swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez podnoszenie swoich kwalifikacji, uczestnictwo w kursach i szkoleniach.