HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH
w Niepublicznym Przedszkolu w Opatowie w roku szkolnym 2017/2018

Aktualizacja dnia 25 października 2017r.

Harmonogram zajęć dodatkowych

Harmonogram - Dodatkowe zajęcia wzmacniające kompetencje kluczowe