Głównymi celami zajęć rytmicznych jest rozwijanie słuchu oraz poczucia rytmu.

Poprzez szereg ćwiczeń, ukazujących nieskończone wręcz możliwości interpretowania ruchem utworów muzycznych, dzieci rozwijają swoją kreatywność oraz uwrażliwiają się na piękno otaczającego świata.