Celem zajęć jest wyposażenie dzieci w skuteczne narzędzia przyswajania informacji.

Podczas zajęć dzieci chłoną nowości wszystkimi zmysłami, dotykają, smakują, przysłuchują się dźwiękom, eksperymentują i poznają świat.

Zajęcia przygotowują dzieci do sprostania późniejszym wymaganiom dociekliwości, przedsiębiorczości, niezależności w ocenach i sądach, innowacyjności oraz umiejętności pracy w grupie.