REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019
trwa od 01.02.2018r. do 30.04.2018r.

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci w wieku 2,5-6 lat do udziału w procesie rekrutacji do Naszej Placówki na rok szkolny 2018/2019.

W roku szkolnym 2018/2019 w Niepublicznym Przedszkolu HaHaHa w Opatowie będzie funkcjonować 5 oddziałów przedszkolnych, w tym jeden oddział zerowy, w którym realizowane będzie obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

 

Poniżej przedstawiamy harmonogram rekrutacji oraz informację o planowanych comiesięcznych opłatach.

Planowana wysokość czesnego w roku szkolnym 2018/2019:

  • Oddziały 2,5-3-latków , 4-latków , 5-latków – 280zł / mc + wyżywienie*

  • Oddział 6-latków („zerówka”) – 200zł / mc + wyżywienie*

  • Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm i/lub Zespół Aspergera – zwolnione jest z opłat.

*Dzienna stawka za wyżywienie w bieżącym roku szkolnym wynosi 11 zł. (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek)

Zwyżki w comiesięcznych opłatach:
-w przypadku indywidualnej diety – ustalana indywidualnie,
-w przypadku konieczności zmiany pieluch – 50 zł / miesięcznie (rodzice kupują pieluchy we własnym zakresie).

Zniżki w comiesięcznych opłatach czesnego:
-rodzeństwo w przedszkolu – drugie dziecko taniej o 30%,
-nieobecność przez cały miesiąc, np. choroba, wakacje – 50% opłaty miesięcznej,

Dodatkowo płatne:
-opłata na ubezpieczenie NNW dzieci w roku szkolnym 2018/2019 o jej wysokości informować będziemy po 31.08.2018r. (wysokość składki w br. wynosi 24 zł.),

Harmonogram Rekrutacji do Przedszkola w roku 2018/2019:

Rekrutacja/zapisy dzieci trwają od 01.02.2018r. do 30.04.2018r. a także za zgodą Dyrektora placówki w innym terminie.
19.03.2018r. – 30.03.2018r. – potwierdzenie woli dla rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola.

Karta Zapisu Dziecka są przyjmowane według kolejności zgłoszeń. Dzieci są zakwalifikowane do przedszkola po podjęciu pozytywnej decyzji przez Dyrektora. O przyjęciu dziecka do Placówki zawiadamia Rodziców Dyrektor Przedszkola w możliwie najkrótszym terminie.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Dyrektorem Przedszkola.

(tel. kontaktowy w sprawach związanych z zapisaniem dziecka – 607-311-198)