REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA HAHAHAHA W OPATOWIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019
trwa od 01.02.2018r. do 30.04.2018r.


W roku szkolnym 2018/2019 w Niepublicznym Przedszkolu HaHaHa w Opatowie będzie funkcjonować 6 oddziałów przedszkolnych, w tym jeden oddział zerowy, w którym realizowane będzie obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

 
Harmonogram rekrutacji oraz informacja o planowanych miesięcznych opłatach

Planowana wysokość czesnego w roku szkolnym 2018/2019:

 • oddziały 2,5-3-latków , 4-latków , 5-latków – 280zł / mc + wyżywienie*

 • oddział 6-latków („zerówka”) – 200zł / mc + wyżywienie*

 • dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm i/lub Zespół Aspergera – zwolnione jest z opłaty czesnego. Opłata za wyżywienie, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

*Dzienna stawka za wyżywienie w bieżącym roku szkolnym wynosi 11 zł. (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek)


Zwyżki w comiesięcznych opłatach:

 • w przypadku indywidualnej diety – ustalana indywidualnie,
 • w przypadku konieczności zmiany pieluch – 50 zł / miesięcznie (rodzice kupują pieluchy we własnym zakresie).


Zniżki w comiesięcznych opłatach czesnego:

 • rodzeństwo w przedszkolu – drugie dziecko taniej o 30%
 • nieobecność przez cały miesiąc, np. choroba, wakacje – 50% opłaty miesięcznej,


Dodatkowo płatne:

 • ubezpieczenie NNW dzieci w roku szkolnym 2018/2019 o jej wysokości informować będziemy po 31.08.2018r. (wysokość składki w br. wynosi 24 zł.),

 

Harmonogram Rekrutacji do Przedszkola w roku 2018/2019

 • Rekrutacja/zapisy dzieci trwają od 01.02.2018r. do 30.04.2018r. a także za zgodą Dyrektora placówki w innym terminie.
 • W dniach 19.03.2018r. – 30.03.2018r. – rodzice powinni zadeklarować chęć zapisania dzieci już uczęszczających do przedszkola na koleny rok szkolny.
 • Karty Zapisu Dziecka do przedszkola przyjmowane są według kolejności zgłoszeń.
 • Dzieci są zakwalifikowane do przedszkola po podjęciu pozytywnej decyzji przez Dyrektora. O przyjęciu dziecka do Placówki zawiadamia Rodziców Dyrektor Przedszkola w możliwie najkrótszym terminie.

 

 Dokumenty do pobrania. Kliknij i pobierz:

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Dyrektorem Przedszkola.

(tel. kontaktowy w sprawach związanych z zapisaniem dziecka – 607-311-198)