REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 
trwa od 01.02.2019r. do 30.04.2019r.

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci w wieku 2,5-6 lat do udziału w procesie rekrutacji do Naszej Placówki na rok szkolny 2019/2020.

W roku szkolnym 2019/2020 w Niepublicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Opatowie będzie funkcjonować 6 oddziałów przedszkolnych, w tym jeden oddział zerowy, w którym realizowane będzie obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

Poniżej przedstawiamy harmonogram rekrutacji oraz informację o planowanych comiesięcznych opłatach.

Planowana wysokość czesnego w roku szkolnym 2019/2020:

  • Czesne - 320zł / mc 

Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na Autyzm i Zespół Aspergera – zwolnione jest z opłaty czesnego

  • Wyżywienie - dzienna stawka za wyżywienie wynosi 10,50 zł. (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek)

Zwyżki w comiesięcznych opłatach:

-w przypadku indywidualnej diety – ustalana indywidualnie,

-w przypadku konieczności zmiany pieluch – 50 zł / miesięcznie (rodzice kupują pieluchy we własnym zakresie).

Zniżki w comiesięcznych opłatach czesnego:

-rodzeństwo w przedszkolu – drugie dziecko taniej o 30%,

-nieobecność przez cały miesiąc, np. choroba, wakacje – 50% opłaty miesięcznej,

Dodatkowo płatne:

-opłata na ubezpieczenie NNW dzieci w roku szkolnym 2019/2020 -  o jej wysokości informować będziemy po 31.08.2019r. (wysokość składki w br. wynosi 26 zł.).

 

Harmonogram Rekrutacji do Przedszkola w roku 2019/2020:

Rekrutacja/zapisy dzieci trwają od 01.02.2019r. do 30.04.2019r. a także za zgodą Dyrektora placówki w innym terminie.

04.02.2019r. – 15.02.2019r. – potwierdzenie woli dla rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola.

Karty Zapisu Dziecka są przyjmowane według kolejności zgłoszeń. Dzieci są zakwalifikowane do przedszkola po podjęciu pozytywnej decyzji przez Dyrektora. O przyjęciu dziecka do Placówki zawiadamia Rodziców Dyrektor Przedszkola w możliwie najkrótszym terminie.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Dyrektorem Przedszkola.

(tel. kontaktowy w sprawach związanych z zapisaniem dziecka – 607-311-198).